เรื่องย่อ

ซีรี่ย์จีน Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย

เรื่องราวของสองครอบครัว โดยครอบครัวหนึ่งมีตระกูลขุนนางสไตล์อังกฤษซึ่งอพยพมานานกว่าร้อยปีที่ผ่านมาในช่วงยุคอาณานิคมและอีกครอบครัวหนึ่งที่มาจากรากหญ้าและสร้างตัวจนร่ำรวยจากโอกาสต่อสู้ของพวกเขา

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.1

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.2

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.3

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.4

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.5

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.6

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.7

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.8

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.9

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.10

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.11

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.12

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.13

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.14

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.15

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.16

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.17

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.18

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.19

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.20

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.21

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.22

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.23

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.24

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.25

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.26

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.27

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.28

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.29

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.30

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.31

Heart and Greed 3 ศึกชิงมรดกราชาเป๋าฮื้อ 3 พากย์ไทย Ep.32

ติดต่อโฆษณา Line ID: manon20